МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД

ЛЕКАРИ:
От 01. 01. 2018 г. МЦ за СМП на НКБ разполага с Телемедицинска система за ЕКГ мониториране.

С показания за такова неинвазивно изследвани са пациенти:

- с ритъмни и проводни нарушения;
- с потенциален риск от аритмии (след остър миокарден инфаркт, застойна сърдечна недостатъчност, хипертрофична кардиомиопатия, ДКМП);
- със суспектна ангина или при невъзможност за натоварване за установяване на евентуална миокардна исхемия;
- с клиничен отговор при антиаритмична терапия или при висок проаритмогенен ефект при определени медикаменти;
- за оценка на функцията на имплантирани пейсмейкъри, кардиовертери и др.;
- за периоперативна оценка при сърдечна и съдова операция;
- след кардиоверсио (електро- или медикаментозно);
- след катетър–аблацио;
- с мозъчно-съдов инцидент (исхемичен инсулт – кардиоемболечен или криптогенен или ТИА) при суспектни, асимптомни и недиагностицирани епизоди на ПМ;
- за ранна диагноза и лечение на първична или вторична профилактика на инсултите при суспектно ПМ;
- в рехабилитационен период – след мозъчен инцидент;
- със синкопи, световъртеж, вертиго, палпитации и др.

Записване на пациенти на тел. 02/92 11 231 и тел.02/92 11 384

Цена:

1–ви ден – 40.00 лв.
2–ри ден – 15.00 лв.
3–ти и всеки следващ ден по 10.00 лв.