МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД

ЛАБОРАТОРИИ:

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ:

проф. Иванка Паскалева, дм

Прием: платен
тел. за записване на час: 02 9211 211


д-р Евелина Дончева

Прием: платен и по здравна каса
тел. за записване на час: 02 9211 211


д-р Анна Игнатиева

Прием: платен
тел. за записване на час: 02 9211 211


д-р Добринка Динева

Прием: платен
тел. за записване на час: 02 9211 211


д-р Ива Стефанова

Прием: платен
тел. за записване на час: 02 9211 211


ЦЕНОРАЗПИС

ОБЩ ЦЕНОРАЗПИС НА МЦ по СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД