МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД


Договор с НЗОК за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ от 16.02.2015


До Медицинския център межете да стигнете със следните линии на градския транспорт:
◾ Метро – спирка Вардар
◾ Трамвай №3 в посока "Захарна фабрика", спирка "III-та градска болница"
◾ Автобус №77 от Централна гара в посока кв. "Красна поляна"
◾ С лек автомобил: от центъра посока Запад по булевард "Тодор Александров". Ориентир – кино "Арена"
Къде сме ние?

ВАШЕТО ЗДРАВЕ Е НАША ПЪРВА ГРИЖА! ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!

Медицинският Център отговаря на най-високите световни стандарти за диагностика, лечение и проследяване на пациентите. Оборудван е със съвременна и високотехнологична медицинска апаратура, позволяваща прецизна диагностика на заболяванията.
В „Медицински Център за Специализирана Медицинска Помощ - НКБ” ЕООД функционират специализирани кабинети и медико-диагностични лаборатории по следните специалности:
- гастроентерология;
- ендокринология;
- кардиология;
- нервни болести;
- нефрология;
- психиатрия;
- пневмология и фтизиатрия;
- урология;
- ангиология;
- съдова хирургия;
- кардиохирургия;
- детска кардиология;
- детска пневмология и фтизиатрия;
- клинична лаборатория;
- образна диагностика;
- трансфузионна хематология;
- клинична микробиология;
- обща и клинична патология.

В консултативните кабинети работят над 60 специалисти за оказване на специализирана и високо-специализирана извънболнична медицинска помощ, както и изпълнение на медикодиагностични и високоспециализирани медикодиагностични дейности, като голяма част от тях са хабилититани лица с висока квалификация и международен опит.
Прегледи по договор с НЗОК на задължително здравно осигурени лица се извършват срещу издадено Направление бл. 3 (МЗ-НЗОК) от ОПЛ или специалист.
Високоспециализирана медицинска дейност по специалности по договор с НЗОК на задължително здравно осигурени лица се извършват срещу издадено Направление бл. 3А (МЗ-НЗОК) от специалист или ОПЛ за диспансеризирани ЗЗОЛ.
Медико-диагностична дейност на задължително здравно осигурени лица се извършва срещу издадено Направление бл. 4 (МЗ-НЗОК) от ОПЛ или специалист.
Всички прегледи и изследвания се извършват след предварително записване лично или на телефоните на Регистратурата на Медицинския Център.
Медицинският център има сключен договор за оказване на медицински услуги със следните доброволни здравноосигурителни фондове:
- ЗАД България АД
- ОЗОФ Доверие ЗАД АД
- ЗАД “Булстрад Живот Виена инжурънс груп” АД
- ЗК "Медико - 21" АД
- ДЗИ Животозастраховане ЕАД
- ЗАД "Виктория" АД
- ЗАД "Здавноосигурителен институт" АД
- ЗК „Уника Живот” АД
- Животозастрахователен Институт АД
- Фи Хелт Застраховане АД
- ЗОФ "Съгласие" АД
- "Дженерали Застраховане" АД