МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД

ЛАБОРАТОРИИ:

ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ:

д-р Максим Динев

Прием: платен
тел. за записване на час: 02 9211 211


д-р Марин Павлов

Прием: платен и по здравна каса
тел. за записване на час: 02 9211 211


ЦЕНОРАЗПИС

ОБЩ ЦЕНОРАЗПИС НА МЦ по СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД