МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД

ЛЕКАРИ:
Всички прегледи, високоспециализирани дейности и изследвания се извършват след предварително записване лично на централна регистратура на МЦ за СМП – НКБ ЕООД или на телефоните на CALL CENTER:
02 9211 211
02 9211 180

При специалистите по детска кардиология всички прегледи и високоспециализирани дейности се извършват след предварително записване на регистратурата на Детска кардиологична клиника на телефон 02 9211 330

СПЕЦИАЛИСТИ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ:

д-р Бойко Милков

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не
Свободен прием:
- Консултативни прегледи

График: Кабинет № 63, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
15:00 - 19:00 - 15:00 - 19:00 - 15:00 - 19:00д-р Рубин Стоянов – лекар, специализант по нервни болести, работещ под ръководстовото на д-р Бойко милков

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не
Свободен прием:
- Консултативни прегледи

График: Кабинет № 53, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - - - 15:00 - 19:00д-р Ивайло Йотов

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не
Свободен прием:
- Консултативни прегледи

График: Кабинет № 5 и 6, ет.3
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- 14:30 - 17:30 - 14:30 - 17:30 -д-р Снежанка Ангелова

Свободен прием:
- ЕМГ
- ЕМГ на лице
- ЕМГ на определен крайник - долен или горен

График: Кабинет ЕМГ6, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30 14:30 - 15:30