МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД

ЛЕКАРИ:
Всички прегледи, високоспециализирани дейности и изследвания се извършват след предварително записване лично на централна регистратура на МЦ за СМП – НКБ ЕООД или на телефоните на CALL CENTER:
02 9211 211
02 9211 180

При специалистите по детска кардиология всички прегледи и високоспециализирани дейности се извършват след предварително записване на регистратурата на Детска кардиологична клиника на телефон 02 9211 330

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ДЕТСКА КАРДИОЛОГИЯ:

проф. Анна КъневаДоговор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 88.721 Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/
График: Кабинет №1, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
14:00 - 20:00 - - - -Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Фетална ехокардиография
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR

График: Кабинет №1, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - 14:00 - 20:00 - -доц. Анна Дашева

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR

График: Кабинет №2, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
14:00 - 20:00 - - - -д-р Венцислав Райков

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR

График: Кабинет №2, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - - 14:00 - 20:00 -д-р Димитър Печилков

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR

График: Кабинет №2, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - - 14:00 - 20:00 -д-р Елисавета Левунлиева

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR

График: Кабинет №2, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - 8:00 - 14:00 - -д-р Иван Велковски

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 88.721 Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/
График: Кабинет №1, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - - 14:00 - 20:00 -Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Фетална ехокардиография
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR

График: Кабинет №1, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- 14:00 - 20:00 - - -д-р Кипарисия Ненова

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR

График: Кабинет №2, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- 8:00 - 14:00 - - -д-р Румен Маринов

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.72 Ехокардиография
- 89.50 ЕКГ Холтер мониториране
- 89.61 Непрекъснат 24 часов запис на АН /Холтер мониториране/

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Фетална ехокардиография
- Холтер ЕКГ
- Холтер RR

График: Кабинет №2, ет.1 Детски кардиологичен консултативен блок
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - 14:00 - 20:00 - 14:00 - 20:00