МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НКБ ЕООД

ЛЕКАРИ:
Всички прегледи, високоспециализирани дейности и изследвания се извършват след предварително записване лично на централна регистратура на МЦ за СМП – НКБ ЕООД или на телефоните на CALL CENTER:
02 9211 211
02 9211 180

При специалистите по детска кардиология всички прегледи и високоспециализирани дейности се извършват след предварително записване на регистратурата на Детска кардиологична клиника на телефон 02 9211 330

СПЕЦИАЛИСТИ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ:

СПЕЦИАЛИСТИ ПО СЪДОВА ХИРУРГИЯ

д-р Анастас Анастасов


Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
График: Кабинет №57, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00д-р Бойка Стоянова

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
График: Кабинет №210, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
14:30 - 16:30 - 14:30 - 16:30 - -доц. Венелин Дреновски


Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: да
- 88.77 Доплерова сонография на периферни съдове

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
График: Кабинет №28, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00д-р Галин Димитров

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
График: Кабинет №57, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00 12:00 - 13:00д-р Любослав Шкварла

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
График: Кабинет №28, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - - - 15:00 - 18:30проф. Марио Станкев


Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
График: Кабинет №57, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- 7:30 - 8:30 - 7:30 - 8:30 -д-р Наделин Николов

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- Стрипинг
- Радиофреквентна аблация на варикозни вени
- Цианоакрилатна емболизация на голямата повърхностна вена

График: Кабинет №57, ет.1
понеделник вторник сряда четвъртък петък
- - 14:00 - 16:00 - -СПЕЦИАЛИСТИ ПО АНГИОЛОГИЯ

д-р Асен Драмов


Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- Венозен доплер - долни, горни крайници
- Периферен артериален доплер - долни, горни крайници
- Доплер на каротидни и вертебрални артерии
- Артериален ЕХО доплер
- ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете й
- ЕХО доплер на вена кава и притоците

График: Кабинет №58, ет.1 или №210, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00доц. Детелина Луканова

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- Венозен доплер - долни, горни крайници
- Периферен артериален доплер - долни, горни крайници
- Доплер на каротидни и вертебрални артерии
- Артериален ЕХО доплер
- ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете й
- ЕХО доплер на вена кава и притоците

График: Кабинет №58, ет.1 или №210, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00д-р Цветанка Милева

Договор с НЗОК
Специализирани медицински дейности: да
Високоспециализирани медицински дейности: не

Свободен прием:
- Консултативни прегледи
- Венозен доплер - долни, горни крайници
- Периферен артериален доплер - долни, горни крайници
- Доплер на каротидни и вертебрални артерии
- Артериален ЕХО доплер
- ЕХО доплер на коремна аорта и клоновете й
- ЕХО доплер на вена кава и притоците

График: Кабинет №58, ет.1 или №210, ет.2
понеделник вторник сряда четвъртък петък
10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00 10:00 - 13:00